ПУМА с обновен софтуер

В софтуера на алармена система ПУМА има направени няколко промени, с които можете да се запознаете тук. Който не познава ПУМА, може да види основните й възможности и характеристики тук.

ПУМА - алармена система с вграден GSM комуникатор

Виж повече... Алармената система PUMA е с 16 програмириуеми зони, вграден в захранващия блок GSM комуникатор (дайлер) и клавиатура с LCD дисплей (2 реда х16 знака на ред). Към една алармена система могат да бъдат присъединени до 8 клавиатури. Възможни са до 30 потребителски кода с индивидуални права. PUMA е с вграден GSM комуникатор и оповестява до 10 потребителя.На всеки от записаните в паметта й потребители се дават индивидуални права: за включване и изключване на алармената система с GSM апарат, за управление на изходи, за получаване на SMS за системни събития, за оповестяване при аларма с SMS и/или позвъняване.Комуникаторът работи с всички мобилни оператори. Алармената система PUMA има възможност за деление на групи: Група 1, Група 2 и Глобална. Това позволява с една аларма да се следят и управляват два относително или напълно самостоятелни обекта. Не е задължително всеки от тези обекти да има отделна клавиатура. Общата клавиатура е икономически изгоден вариант, при който се споделят общи ресурси (захранващ блок, акумулатор, GSM дайлер, клавиатура), а същевременно се осигурява пълна самостоятелност и конфиденциалност. Към всяка от групите могат да бъдат назначени по няколко клавиатури. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ДОСТЪП ДО ФАЙЛОВЕТЕ С РЪКОВОДСТВАТА И СХЕМИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ, КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО ИЛИ СНИМКАТА НА ПРОДУКТА!

ПУМА с двупосочна гласова връзка

Осигурява двупосочна гласова връзка с избрания от алармената система телефонен номер и възможност за прослушване на звуците в обекта при избиране на алармената система от оторизиран телефон. Т.е. клиентът има възможност: - ако позвъни на алармата, да чува какво става в помещението, където е монтирана (микрофонът не е включен и няма да го чуват, ако говори) - ако вдигне, когато алармата му позвъни, да чува и да го чуват (микрофонът е включен). Още... ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ДОСТЪП ДО ФАЙЛОВЕТЕ С РЪКОВОДСТВАТА И СХЕМИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ, КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО ИЛИ СНИМКАТА НА ПРОДУКТА!

Модул за гласово оповестяване за ПУМА

Осигурява предаване на предварително записано гласово съобщение на избрания от алармената система телефонен номер. Възможни области на приложение: например ако ПУМА звъни на стационарни телефони без дисплей; ако разговорът минава през телефонна централа и на дисплея не може да се визуализира номерът, от който е обаждането и др. Още... ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ДОСТЪП ДО ФАЙЛОВЕТЕ С РЪКОВОДСТВАТА И СХЕМИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ, КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО ИЛИ СНИМКАТА НА ПРОДУКТА!

Зонов разширител за ПУМА

Зоновият разширител добавя до 8 единични напълно балансирани зони или до 16 двойни частично балансирани. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ДОСТЪП ДО ФАЙЛОВЕТЕ С РЪКОВОДСТВАТА И СХЕМИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ, КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО ИЛИ СНИМКАТА НА ПРОДУКТА!

Алармена система Lynx, управлявана с четец на карти

Вместо с дистанционно управление алармената система се управлява със самостоятелен четец за карти, който може да бъде поставен вътре или извън апартамента/офиса.

Блок радиозони

Дава възможност за добавяне на безжични радиодатчици към всяка една алармена система. Може да се използва самостоятелно като алармена система с магнитни радиодатчици. Още...

Линкс- алармена система с дистанционно управление и радиодатчици

Централа Lynx Plus е предвидена за охрана на малки обекти. Гарантира много висока надеждност против прихващане на кода и налучкване на кода. Поддържа до 11 бр. ДУ(дистанционно управление)+ 4 Радио-зони

Линкс-алармата в къщи, на вилата, колата и ролетките с едно ДУ !

Централа с дистанционно управление. Произвежда се в два варианта: с динамично сменящ се код (скачащ код) и с фиксиран код . ДУ на Lynx са съвместими с алармените системи за автомобили STELT и PHANTOM и автоматика за гаражи и решетки.

Магнитни радиодатчици

Предназначени за работа с алармена система Lynx

GSM контр. панел - системата на 21-ви век!

Централа с дистанционно управление от отдалечен GSM апарат. Програмира се дистанционно от GSM апарат (1 инсталаторски номер). Управлява се от други 5. Известява до 9 телефона.

Рис 4х4 - без нито една рекламация!

Централа с до 4 броя изнесени клавиатури, всяка c по 4 самостоятелни зони и свои кодове.