Назад

Модул за гласово оповестяване за ПУМА (PUMA voice)

 
 
 


Кратко описание:
Осигурява предаване на предварително записано гласово съобщение на избрания от алармената система телефонен номер. Възможни области на приложение: например ако ПУМА звъни на стационарни телефони без дисплей; ако разговорът минава през телефонна централа и на дисплея не може да се визуализира номерът, от който е обаждането и др. Още...

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ДОСТЪП ДО ФАЙЛОВЕТЕ С РЪКОВОДСТВАТА И СХЕМИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ, КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО ИЛИ СНИМКАТА НА ПРОДУКТА!

Технически параметри:
Предлага се на отделна платка, която посредством клеми се свързва с платката на захранващия блок. Това дава възможност да бъдат 'надградени' и монтирани вече алармени системи ПУМА.

Запис на гласово съобщение:
Натиска се и се задържа бутона Rec на платката на модула за гласово оповестяване. Светва светодиодът D1 в червено. Желаното съобщение се произнася от разстояние около 20см. Освобождава се бутонът за запис. Светодиодът угасва. Максималната продължителност на съобщението е 20сек.
Прослушване на записаното съобщение:
Сработвате алармената система и вдигате, когато тя Ви позвъни. Изслушвате съобщението.

Цена клиенти (лв. без ДДС): 30.00